HippeKidsKamer respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om de bestellingen en diensten zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. HippeKidsKamer zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestellingen en/of diensten.

Vanwege het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (AVG) op 25 mei 2018, hebben wij ons privacy statement aangepast. Onderstaande informatie laat zien op welke wijze wij gebruik maken van jouw gegevens en voor welke doeleinden.

============================================================================================

Privacy verklaring

HippeKidsKamer.nl

 

HippeKidsKamer.nl, gevestigd aan Jan van Gilselaan 14, 2102 CX Heemstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.hippekidskamer.nl

Jan van Gilselaan 14, 2102 CX Heemstede 

Telefoon: +31 (0)6 14268090

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

HippeKidsKamer.nl verwerkt je persoonsgegevens, wanneer je gebruik maakt van onze diensten zoals:

 • levering van artikelen uit onze webwinkel
 • ontvangen van stylingadvies
 • het aanmaken van een account op onze website om bij een volgend bezoek sneller het order proces te kunnen doorlopen
 • het ontvangen van onze nieuwsbrief

 

Voor bovenstaande activiteiten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Bankrekeningnummer

 

 

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We hebben echter niet de mogelijkheid om te controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je vermoedt dat wij – onbedoeld- zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hippekidskamer.nl, dan zorgen wij ervoor dat deze informatie zo spoedig mogelijk wordt verwijderd.

 

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

HippeKidsKamer.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw bestelling
 • het afhandelen van jouw vraag via email of via het contactformulier op de website
 • verzenden van onze nieuwsbrief, wanneer je je hiervoor hebt aangemeld op onze website
 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • om goederen en diensten bij je af te leveren
 • HippeKidsKamer.nl analyseert jouw gedrag op de website en gegevens over internetbrowser en apparaat type om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • HippeKidsKamer.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

 

Bewaartermijn

HippeKidsKamer.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

De bewaartermijn is maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van de gerelateerde dienstverlening, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

HippeKidsKamer.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HippeKidsKamer.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 • Mijnwebwinkel.nl:

- Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

 • Sisow Payments:

- voor het afhandelen van betalingen

 • My Parcel: 

- voor het versturen van jouw bestelling

 • Google Analytics:

- wij maken gebruik van de basis informatie die ons wordt verstrekt door Google Analytics. Hiermee verkrijgen wij gegevens die ons in staat stellen om onze website te verbeteren en aan te passen aan de behoefte. 

 • Rabobank: 

- voor het afhandelen van betalingen

 • Zirkzee-groep accountants en belastingadviseurs:

- voor een correctie bedrijfsadministratie

 • Belastingdienst: 

- vanwege onze wettelijke plicht

 

 

Cookies en websitegebruik

HippeKidsKamer.nl gebruikt uitsluitend technische, functionele en anonieme analytische cookies over het gebruik van de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. HippeKidsKamer.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HippeKidsKamer.nl.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hippekidskamer.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

HippeKidsKamer.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HippeKidsKamer.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hippekidskamer.nl. 

 

 

© 2013 - 2019 HippeKidsKamer | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Op onze website wordt gebruikt gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op je computer. HippeKidsKamer gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Door cookies te gebruiken kan HippeKidsKamer informatie verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze verbeteren en aanpassen aan de wensen van de bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Je kunt jouw browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt.